Kowalczyk zaznaczył, że jest to jeden z pierwszych przyjętych przez KE programów operacyjnych na lata 2007-2013. Przypomniał, że Polska jako jedna z pierwszych złożyła taki program do KE - już w sierpniu 2006 r.

Negocjacje dotyczące PROW odbywały się od początku 2006 r. Rozmowy resortu z KE trwały jeszcze w czerwcu i na początku lipca. Wyjaśniono wszelkie wątpliwości i wprowadzono niewielkie zmiany w projekcie PROW.

W opinii KE, atutem Polski jest posiadanie dużego areału ziem uprawnych o zróżnicowanej produkcji rolnej. Zaletą jest także posiadanie stosunkowo niezniszczonego środowiska naturalnego. Jako słabe strony Komisja wskazała niską rentowność rolnictwa, niski poziom inwestycji i słabą infrastrukturę techniczną.

Przy uwzględnieniu tych zalet i wad polskiego rolnictwa KE uznała, że przygotowany przez resort rolnictwa PROW wzmocni konkurencyjność gospodarstw rolnych i przyczyni się do właściwego zarządzania ziemią oraz zapewni ochronę środowiska.

PROW przewiduje wydatkowanie 17 mld euro w ciągu 7 lat, z czego - jak powiedział Kowalczyk - 3 mld euro stanowią zobowiązania z poprzednich lat. Największe dotyczą wypłat rent strukturalnych oraz wsparcia gospodarstw niskotowarowych.

Najwięcej środków z PROW zostanie przeznaczone na tzw. pierwszą oś - tj. modernizację gospodarstw rolnych oraz przetwórstwa - 42 proc. (ponad 5 mld 390 mln euro), na programy rolnośrodowiskowe (np. rolnictwo ekologiczne) oraz ochronę środowiska, zalesienie (druga oś) - 32 proc. przyznanych środków (4 mld 436 mln euro) oraz na poprawę warunków życia na terenach wiejskich (trzecia oś) - 20 proc. środków tj. 2,5 mld euro.

Wiceminister zapewnił, że resort rolnictwa jest przygotowany do wprowadzenia PROW w życie. Są przygotowane stosowne rozporządzenia, które wejdą w życie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Dodał, że wiele działań nie różni się od tych, które prowadzone były w latach 2004-2006.

Jako pierwsze działanie w ramach PROW zostało uruchomione wsparcie dla gospodarstw o trudnych warunkach gospodarowania, tzw. ONW. Wnioski w sprawie dopłat z tego tytułu były zbierane wraz z wnioskami o dopłaty bezpośrednie.

Kowalczyk zaznaczył, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła już przyjmowanie wniosków o nowe renty strukturalne i o wsparcie dla grup producenckich. Od 1 sierpnia br. będzie można zaś ubiegać się o środki na zalesianie.

W dalszej kolejności, prawdopodobnie w październiku, rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie dla młodych rolników, na modernizację gospodarstw rolnych, na przetwórstwo rolno-spożywcze oraz różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej. Dopiero w 2008 r. będą realizowane wnioski na działania rolnośrodowiskowe oraz nowa edycja programu Leader (dotyczący wspierania lokalnych inicjatyw).

Wiceszef resortu rolnictwa wyjaśnił, że pomoc dla gospodarstw niskotowarowych w ramach PROW będzie najwcześniej uruchomiona pod koniec 2008 r. Obecnie zatwierdzony przez KE program nie przewiduje rozpoczęcia takiego działania. Wpisanie tego działania do PROW w formie korekty programu będzie możliwe dopiero po roku jego realizacji.

Według Kowalczyka, pierwsze wypłaty unijnych pieniędzy z nowego PROW będą mogły nastąpić pod koniec tego roku.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!