Koszt finansowania programów przez UE to 27 mld euro. Cześć środków na realizację programów pochodzić będzie także ze środków krajowych i prywatnych.

Dzięki nowym programom ma powstać, co najmniej 40 tys. miejsc pracy na obszarach wiejskich i około 700 tys. miejsc szkoleniowych w celu: wspierania innowacji, transferu wiedzy, bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych i wzrostu gospodarstw wiejskich.

Modernizacja gospodarstw rolnych, wsparcie dla młodych rolników, zrównoważone zarządzanie gruntami i poprawa infrastruktury szerokopasmowej są wśród priorytetowych działań przyjętych programów regionalnych i krajowych. 

Programy te mają być realizowane w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Rumunii, Hiszpanii, Szwecja i Wielkiej Brytanii.

Podobał się artykuł? Podziel się!