Kiedy będzie nowy PROW? To pytanie - zadawane dziś często przez rolników - Wojciech Denisiuk, redaktor naczelny „Farmera”, skierował do uczestników konferencji Farmera „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym”.

Jak podkreśliła Zofia Szalczyk, wiceminister rolnictwa, PROW jest w trakcie negocjacji końcowych. - Wysłaliśmy ostatnie poprawki i czekamy na decyzję KE. Dopóki wszystko nie jest ustalone nic nie jest ustalone – mówiła wiceminister, ale dodała, że w grudniu jest szansa na decyzję KE zatwierdzającą ten program. Różnice zdań dotyczą szczegółów, innego ukierunkowania pomocy. Jak podkreśliła, będzie z pewnością działanie „Modernizacja gospodarstw”, a to działanie kluczowe. Będzie też wyższy poziom wsparcia w inwestycje związane z produkcją zwierzęcą. Rozbudowa obiektów służących produkcji zwierzęcej będzie możliwa i można się przygotowywać, gromadzić niezbędną dokumentację, projektować – zachęcała wiceminister. Na pomoc może też liczyć sprzedaż bezpośrednia, rozwój podaży produktów ekologicznych, pochodzących z produkcji tradycyjnych. Pożądane jest tworzenie grup – np. producentów ekologicznych, i korzystanie ze wsparcia wspólnej działalności. Mała jest w tym zakresie podaż, jest więc dużo do zrobienia w tej dziedzinie. Dużo do zrobienia mają tu ODR-y, izby rolnicze i ARiMR. - Dla małych rolników pojawia się duże światło, jakiego nie było – i warto się w to zadanie włączyć – podkreśliła Zofia Szalczyk.

Dodała też, że w nowej WPR jest duże wsparcie dla młodych rolników – to tradycyjne premie, ale i 10 proc. więcej na „Modernizację” – rolnicy powinni się przygotowywać do korzystania z tej możliwości.

Ważna też będzie w nowej WPR innowacyjność w nauce, przemyśle – aby pokazać, że nowe rozwiązania są przydatne w praktyce – na pierwsze zastosowanie tych rozwiązań będzie dobre wsparcie finansowe.

- Odsyłam do projektu PROW, mechanizmy są utrzymane, zasady wsparcia są określone i można budować nowe rozwiązania i pomysły, korzystając ze wsparcia unijnego – wiceminister zachęcała do podejmowania aktywności już, bez czekania na zatwierdzenie programu.