Przesuwa się termin unijnej zgody na realokację środków w ramach starego PROW.

Czy coś wiadomo w sprawie zapowiadanego przesunięcia środków i naboru na "Modernizację" ze starego PROW? – pytaliśmy w ARiMR.

I niestety niewiele nowego możemy powiedzieć: Polska nadal czeka na stanowisko KE w sprawie proponowanego przesunięcia środków.

ARiMR przypomina o już przeprowadzonych zwiększeniach budżetu tego działania:

„W trakcie dotychczasowej realizacji PROW 2007-2013, minister rolnictwa i rozwoju wsi w uzgodnieniu z Komisją Europejską,  kilkakrotnie już – w ramach kolejnych zmian rozporządzenia w sprawie podziału środków - dokonywał zwiększenia budżetu działania 121 <Modernizacja gospodarstw rolnych> i związanych z nim limitów finansowych dla poszczególnych województw. W konsekwencji tych zmian budżet tego działania wynoszący pierwotnie 1,78 mld euro wzrósł do 2,274 mld euro.”

Jak dodaje agencja, ewentualna zgoda KE na przesunięcie środków z innych działań na „Modernizację” pozwoli sfinansować wnioski pozytywnie ocenione, które nie znalazły się w zakresie wojewódzkich limitów środków:

„Kolejne zwiększenie budżetu na <Modernizację gospodarstw rolnych>  o dodatkowe 200 mln euro w ramach realokacji środków z innych działań PROW 2007-2013 jest obecnie przedmiotem uzgodnień z Komisją Europejską. Obecnie strona Polska oczekuje na oficjalne stanowisko UE w tej sprawie. Środki te pozwolą na sfinansowanie dodatkowej liczby pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się obecnie poza wojewódzkimi limitami środków.”

Podobał się artykuł? Podziel się!