PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Kiedy kolejne działania PROW?

ARiMR: zwrócimy się do Ministra Rolnictwa o przedstawienie harmonogramu wydawania kolejnych rozporządzeń dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby móc wdrażać kolejne działania.Dariusz Wojtasik pracuje w ARiMR od ub. r. Najpierw był zastępcą prezesa, potem objął kierownictwo nad całą Agencją. Teraz ARiMR zwróci się do Ministra Rolnictwa o przedstawienie harmonogramu wydawanych rozporządzeń, do poszczególnych działań PROW 2007-2013, żeby Agencja wiedziała kiedy będzie mogła przyjmować wnioski od rolników. Na uruchomienie czeka większość działań PROW.

Kwestią sporną jest akredytacja agencji płatniczej. Ministerstwo Finansów informowało farmera.pl, że terminy akredytacji wymienione w harmonogramie Agencji Restrukturyzacji (harmonogram poniżej) nie mogą być traktowane jako ostateczne. Minister Finansów sugeruje, że są one zbyt odległe. Dodaje, że trwają prace mające na celu wyjaśnienie sprawy przyjęcia przez ARiMR zatwierdzonego harmonogramu dalszych prac akredytacyjnych, jednakże w tej chwili nie jest możliwe jednoznaczne określenie terminu, w którym można byłoby spodziewać się przygotowania przez Agencję wspomnianego wyżej zatwierdzonego harmonogramu – dodaje resort finansów. Z informacji znajdujących się w dyspozycji Ministerstwa Finansów wynika, iż terminy uzyskania gotowości do rozpoczęcia pełnej obsługi niektórych działań PROW 2007-2013 wykraczają poza dzień 15 października 2008 r., tj. dzień do którego obowiązuje tymczasowa akredytacja udzielona ARiMR na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.193.1396, z późn. zm.).

Jak poinformowało Biuro Prasowe ARiMR, Prezes Agencji nie zamierza przygotowywać nowego harmonogramu akredytacji działań PROW 2007-2013. Podtrzymuje on wcześniejszy harmonogram, gdyż uważa go za realny. Wątpliwości Ministra Finansów – dodaje Wojtasik - dotyczą wydania przez Ministerstwo Rolnictwa stosownych rozporządzeń. Co więcej, Agencja zwróci siędo Ministerstwa Rolnictwa o przedstawienie harmonogramu wydawania kolejnych rozporządzeń, aby można było uruchomić kolejne działania z PROW 2007-13. Zgodnie z sugestiami firmy KPMG dokonującej akredytacji ARiMR, Agencja zamierza wystąpić o przedłużenie o rok akredytacji tymczasowej (z czym jak zapewnia firma KPMG) nie będzie kłopotu. W przyszłym roku Agencja wystąpi o całościową akredytację – informuje ARiMR.

Harmonogram akredytacji poszczególnych działań PROW 2007-2013 

Nazwa Działania PROW Książki procedur Gotowość ARiMR do akredytacji Gotowość systemu informatycznego do akredytacji Gotowość ARiMR do obsługi działań
Ułatwianie startu młodym rolnikom - obsługa manualna 15.01.2008 r. przekazane do audytora zewnętrznego od 16.01.2008 r. nie dotyczy 29.02.2008 r.
Ułatwianie startu młodym rolnikom - obsługa systemowa gotowe do zatwierdzenia (przeszły pozytywnie audyt akredytacyjny) Nie jest wymagany "03.03.2008 r. w zakresie wprowadzania danych z wniosków" "03.03.2008 r. w zakresie wprowadzania danych z wniosków"
Ułatwianie startu młodym rolnikom - obsługa systemowa gotowe do zatwierdzenia (przeszły pozytywnie audyt akredytacyjny) od 16.05.2008 r. "15.05.2008 r. w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy (do etapu wydania decyzji włącznie)" "17.06.2008 r. w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy (do etapu wydania decyzji włącznie)"
Ułatwianie startu młodym rolnikom - obsługa systemowa gotowe do zatwierdzenia (przeszły pozytywnie audyt akredytacyjny) od 19.08.2008 r. "18.08.2008 r. w zakresie obsługi wniosków o płatność (do etapu wystawienia zlecenia płatności włącznie)" 16.09.2008 r.
 
Modernizacja gospodarstw rolnych - obsługa manualna dla wniosków tzw. azotanowych 04.02.2008 r. przekazane do opiniowania wewnątrz ARiMR, planowany termin gotowości KP - 20.02.2008 r. od 21.02.2008 r. nie dotyczy 17.03.2008 r.
Modernizacja gospodarstw rolnych - obsługa systemowa "10.08.2007 r. przekazana do audytu akredytacyjnego - w październiku 2007 r. uzyskała pozytywną opinię audytora zewnętrznego. KP zatwierdzona i wprowadzona w życie 09.11.2007 r. wyłącznie w zakresie przyjmowania i rejestracji wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 1.2.1" Nie jest wymagany "03.03.2008 r. w zakresie wprowadzania danych z wniosków" "03.03.2008 r. w zakresie wprowadzania danych z wniosków"
Modernizacja gospodarstw rolnych - obsługa systemowa  "10.08.2007 r. przekazana do audytu akredytacyjnego - w październiku 2007 r. uzyskała pozytywną opinię audytora zewnętrznego. KP zatwierdzona i wprowadzona w życie 09.11.2007 r. wyłącznie w zakresie przyjmowania i rejestracji wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 1.2.1" "od 16.05.2008 r.  audyt IT w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy" "15.05.2008 r. w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy (do etapu podpisania umowy włącznie)" "17.06.2008 r. w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy (do etapu podpisania umowy włącznie)"
 Modernizacja gospodarstw rolnych - obsługa systemowa  "10.08.2007 r. przekazana do audytu akredytacyjnego - w październiku 2007 r. uzyskała pozytywną opinię audytora zewnętrznego. KP zatwierdzona i wprowadzona w życie 09.11.2007 r. wyłącznie w zakresie przyjmowania i rejestracji wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 1.2.1" "od 19.08.2008 r. audyt IT w zakresie obsługi wniosków o płatność" "18.08.2008 r.  w zakresie obsługi wniosków o płatność (do etapu wystawienia zlecenia płatności włącznie)" od 16.09.2008 r.
 
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej "10.08.2007 r. przekazana do audytu akredytacyjnego - w październiku 2007 r. uzyskały pozytywną opinię audytora zewnętrznego. KP zatwierdzona w listopadzie 2007 r." Nie jest wymagany "03.03.2008 r. w zakresie wprowadzania danych z wniosków" "03.03.2008 r. w zakresie wprowadzania danych z wniosków"
 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej  "10.08.2007 r. przekazana do audytu akredytacyjnego - w październiku 2007 r. uzyskały pozytywną opinię audytora zewnętrznego. KP zatwierdzona w listopadzie 2007 r." "od 16.05.2008 r. audyt IT w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy" "15.05.2008 r.  w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy (do etapu podpisania umowy włącznie)" "17.06.2008 r. w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy (do etapu podpisania umowy włącznie)"
 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej  "10.08.2007 r. przekazana do audytu akredytacyjnego - w październiku 2007 r. uzyskały pozytywną opinię audytora zewnętrznego. KP zatwierdzona w listopadzie 2007 r." "od 19.08.2008 r. audyt IT w zakresie obsługi wniosków o płatność" "18.08.2008 r. w zakresie obsługi wniosków o płatność (do etapu wystawienia zlecenia płatności włącznie)" od 16.09.2008 r.
     
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  "10.08.2007 r. przekazana do audytu akredytacyjnego - w październiku 2007 r. uzyskały pozytywną opinię audytora zewnętrznego. KP zatwierdzona w listopadzie 2007 r."  Nie jest wymagany  "03.03.2008 r. w zakresie wprowadzania danych z wniosków"  "03.03.2008 r. w zakresie wprowadzania danych z wniosków"
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  "10.08.2007 r. przekazana do audytu akredytacyjnego - w październiku 2007 r. uzyskały pozytywną opinię audytora zewnętrznego. KP zatwierdzona w listopadzie 2007 r."  "od 16.05.2008 r. audyt IT w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy"  "15.05.2008 r.  w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy (do etapu podpisania umowy włącznie)"  "17.06.2008 r. w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy (do etapu podpisania umowy włącznie) "
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  "10.08.2007 r. przekazana do audytu akredytacyjnego - w październiku 2007 r. uzyskały pozytywną opinię audytora zewnętrznego. KP zatwierdzona w listopadzie 2007 r."  "od 19.08.2008 r. audyt IT w zakresie obsługi wniosków o płatność"  "18.08.2008 r. w zakresie obsługi wniosków o płatność (do etapu wystawienia zlecenia płatności włącznie)"  16.09.2008 r.
     
Odtwarzanie produkcji leśnej  W trakcie opracowywania - termin uzgodnienia w Agencji Książek Procedur - 30.04.2008 (pod warunkiem, że rozporządzenie w ostatecznej wersji zostanie przekazane do Agencji w 1-wszym tygodniu marca 2008r.  od 26.01.2009  "~3 miesiące na wytworzenie AOP od przekazania kompletnych ksiąg procedur (do 30.07.2008)
~20 tygodni na przekazanie oprogramowania od wytworzenia AOP (do 15.11.2008)
~6 tygodni na gotowość do akredytacji/wdrożenia od przekazania oprogramowania (26.01.2009)"
 do 26.02.2009 (miesiąc)
     
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw W trakcie opracowywania - termin uzgodnienia w Agencji Książek Procedur - 16.06.2008 (pod warunkiem, że rozporządzenie w ostatecznej wersji zostanie przekazane do Agencji w 1-wszym tygidniu kwietnia 2008r.  od 13.03.2009  "~3 miesiące na wytworzenie AOP od przekazania kompletnych ksiąg procedur (do 16.09.2008)
~20 tygodni na przekazanie oprogramowania od wytworzenia AOP (do 16.01.2009)
~6 tygodni na gotowość do akredytacji/wdrożenia od przekazania oprogramowania (13.03.2009)"
 do 13.04.2009 (miesiąc)
     
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów gotowa do przekaznania do adytora zewnętrznego 14.03.2008 r.  Nie jest wymagany  "01.08.2008 r.  w zakresie wprowadzania danych i kontroli kompletności wniosków"  "01.08.2008 r.  w zakresie wprowadzania danych i kontroli kompletności wniosków"
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów gotowa do przekaznania do adytora zewnętrznego 14.03.2008 r.  od 02.10.2008 r.  "01.10.2008 r. w zakresie obsługi wniosków o płatność (do etapu wystawienia zlecenia płatności włącznie)"  17.11.2008 r.
     
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności gotowa do przekaznania do adytora zewnętrznego 29.02.2008 r.  Nie jest wymagany   "01.08.2008 r.  w zakresie wprowadzania danych i kontroli kompletności wniosków"  "01.08.2008 r.  w zakresie wprowadzania danych i kontroli kompletności wniosków"
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności gotowa do przekaznania do adytora zewnętrznego 29.02.2008 r.  od 02.10.2008 r.  "01.10.2008 r. w zakresie obsługi wniosków o płatność (do etapu wystawienia zlecenia płatności włącznie)"  17.11.2008 r.
     
Grupy producentów rolnych  KP zatwierdzona  Audyt przeprowadzony w sierpniu 2007 r.  System IT wdrożony  16.07.2007 r.
     
Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)  KP w dniu 05.02.2008 r. przekazana do audytora zewnętrznego  od 05.02.2008 r.  System IT wdrożony  od 15.03.2008 r.
     
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne  Książka Procedur dotycząca Schematu I - Zalesianie gruntów rolnych od momentu przyjmowania wniosków do wydawania postanowień zatwierdzona. KP w zakresie wydawania decyzji i realizacji płatności dla Schematu I oraz obsługi Schematu II - Zalesianie gruntow innych niż rolne gotowa do akredytacji 29.02.2008 r. od.03.03.2008 r.  System informatyczny w zakresie wydawania decyzji (bez sankcji) i realizacji płatności dla Schematu II od 10.03.2008 r. Uzupełnienie funkcjonalności w zakresie naliczania sankcji (dla Schematu I i Schematu II) od 05.05.2008 r.  01.08.2007 r. - w zakresie Schematu I  Zalesianie gruntów rolnych, 01.06.2008 r. w ramach obu Schematów
     
Pomoc Techniczna Książka Procedur w zakresie przyznawania pomocy gotowa do zatwierdzenia 29.02.2008 r., KP w zakresie wypłaty pomocy gotowa do zatwierdzenia 17.03.2008 r. do wyjaśnienia pozostaje czy działaniema być akredytowane  nie dotyczy  od 17.03.2008 r. lub 14.04.2008 r. w przypadku konieczności przeprowadzenia akredytacji
     
Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie  Przygotowanie procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy -FAPA? Procedury autoryzacji płatności 30.05.2008 ARiMR  Możliwy audyt dla części wdrożeniowej, bez systemu 30.06.2008. Dla części płatniczej z systemem informatycznym 30.12.2008 Nie rozstrzygnięto. Czas przygotowania min. 6 miesięcy od momentu przekazania procedur. 30.11.2008  Pełna gotowość do dokonywania płatności na rzecz beneficjentów 01.01.2009
     
 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat 1 - Scalanie gruntów, Schemat 2 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi  Książki procedur obsługi wniosku o przyznanie pomocy dla scaleń 30.04.2008. Książki procedur autoryzacji płatności dla scaleń 30.05.2008. Książki procedur obsługi wniosku o przyznanie pomocy dla melioracji 30.05.2008. Książki procedur autoryzacji płatności dla melioracji 30.06.2008  Możliwy audyt dla części wdrożeniowej, bez systemu 30.06.2008. Dla części płatniczej z systemem informatycznym scalenia 01.01.2009, melioracje 30.01.2009.  Nie rozstrzygnięto. Czas przygotowania min. 6 miesięcy od momentu przekazania procedur. Scalenia 30.11.2008. Melioracje 30.12.2008.  Pełna gotowość do dokonywania płatności na rzecz beneficjentów scalenia 30.01.2009, melioracje 28.02.2009.
     
Działania informacyjne i promocyjne Książka procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy opracowuje ARR, 30.04.2008. Książka procedur autoryzacji płatności ARR, 30.05.2008. Audyt części wdrożeniowej, 30.05.2008. Audyt części płatniczej 30.06.2008. ARR rejestruje wnioski manualnie. Nie opracowano koncepcji systemu sprawozdawczości i monitorowania. Pełna gotowość do dokonywania płatności na rzecz beneficjentów  30.07.2008.
 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Książka procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy 30.04.2008. Książka procedur autoryzacji płatności 30.05.2008. Możliwy audyt dla części wdrożeniowej, bez systemu 30.05.2008. Dla części płatniczej z systemem informatycznym 01.12.2008. Nie rozstrzygnięto. Czas przygotowania min. 6 miesięcy od momentu przekazania procedur 30.11.2008. Pełna gotowość do dokonywania płatności na rzecz beneficjentów  01.01.2009.
 
Odnowa i rozwój wsi Książka procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy 15.04.2008. Książka procedur autoryzacji płatności 15.05.2008. Możliwy audyt dla części wdrożeniowej, bez systemu 15.05.2008. Dla części płatniczej z systemem informatycznym 15.12.2008. Nie rozstrzygnięto. Czas przygotowania min. 6 miesięcy od momentu przekazania procedur 15.11.2008. Pełna gotowość do dokonywania płatności na rzecz beneficjentów  01.01.2009.
     
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Książka procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy 30.08.2008. Książka procedur autoryzacji płatności 30.09.2008. Audyt na dwóch płaszczyznach - w ARiMR (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) oraz w samorządach województw (Odnowa i rozwój wsi oraz tzw. małe projekty). Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 30.10.2008 bez wsparcia systemu informatycznego, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 30.12.2008 bez wsparcia systemu informatycznego. Odnowa i rozwój wsi i tzw małe projekty 01.01.2009 . System informatyczny do obsługi Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw 30.02.2009. Odnowa i rozwój wsi oraz tzw. małe projekty realizowane poprzez podejście LEADER - 8 miesięcy - 01.05.2009. Pełna gotowość do dokonywania płatności na rzecz beneficjentów  30.02.2009 dla różnicowania i mikroprzedsiębiorstw. 30.05.2009 - Odnowa i rozwój wsi i tzw małe projekty.
     
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Książka procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy 30.06.2008. Książka procedur autoryzacji płatności 30.07.2008. Możliwy audyt dla części wdrożeniowej 30.07.2008. Dla Częsci płatniczej 30.08.2007. Nie rozstrzygnięto. Przewidywana manualna obsługa wniosków. Pełna gotowość do dokonywania płatności na rzecz beneficjentów  30.10.2008.
     
Wdrażanie projektów współpracy Książka procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy 30.08.2008. Książka procedur autoryzacji płatności 30.09.2008. Możliwy audyt dla części wdrożeniowej 30.09.2008. Dla Częsci płatniczej 30.10.2007. Nie rozstrzygnięto. Przewidywana manualna obsługa wniosków. Pełna gotowość do dokonywania płatności na rzecz beneficjentów  01.02.2009.


               

Najważniejszym elementem przygotowań do wdrożenia działań PROW 2007-2013 jest uzyskanie akredytacji przez agencję płatniczą – ARiMR. Akredytacja jest niczym innym, jak potwierdzeniem, że agencja jest w stanie przyjmować wnioski od rolników, rozpatrywać je, kontrolować i wypłacać pieniądze na rozwój obszarów wiejskich. Tę gotowość stwierdza wybierany przez Ministra Finansów zewnętrzny audytor. To on kontroluje m.in. systemy informatyczne agencji. ARiMR musi spełniać kryteria akredytacyjne ustanowione na poziomie Wspólnoty. Te kryteria powinny obejmować cztery podstawowe obszary: środowisko wewnętrzne (m.in. znajomość pracowników reguł przydzielania pomocy), działania kontrolne, informację i komunikację oraz monitorowanie. ARiMR poświadcza wiarygodność rachunków opartych na skutecznym nadzorze systemu zarządzania i kontroli stosowanego w ciągu całego roku.

Kiedy funkcję prezesa ARiMR obejmował Dariusz Wojtasik o Agencji było o niej głośno. Prezes mówił o zaniedbaniach w obowiązkach swoich poprzedników. Po przeprowadzonej kontroli (audycie zewnętrznym) miały posypać się wnioski do prokuratury. Prezes głośno mówił o nieprawidłowościach, szczególnie w obszarze informatycznym i przygotowaniu Agencji do realizacji PROW. Co się wydarzyło przez kilka miesięcy zarządzania Agencją przez Wojtasika? Audyt zewnętrzny nie został przeprowadzony. Prezes ciągle zamierza wystąpić o jego przeprowadzenie, aby mieć pełną wiedze o stanie Agencji i działaniach poprzedniego kierownictwa. ARiMR przygotowuje umowę z renomowaną firmą audytorską. Ciągle przygotowuje. A co z wnioskami do prokuratury? Tych także nie ma. Ich sformułowanie będzie możliwe dopiero wtedy - informuje Agencja - gdy przeprowadzony zostanie audyt wewnętrzny i zewnętrzny. Wnioski z nich wynikające będą podstawą do podejmowania ewentualnych decyzji.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.153.90
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!