Dariusz Wojtasik pracuje w ARiMR od ub. r. Najpierw był zastępcą prezesa, potem objął kierownictwo nad całą Agencją. Teraz ARiMR zwróci się do Ministra Rolnictwa o przedstawienie harmonogramu wydawanych rozporządzeń, do poszczególnych działań PROW 2007-2013, żeby Agencja wiedziała kiedy będzie mogła przyjmować wnioski od rolników. Na uruchomienie czeka większość działań PROW.

Kwestią sporną jest akredytacja agencji płatniczej. Ministerstwo Finansów informowało farmera.pl, że terminy akredytacji wymienione w harmonogramie Agencji Restrukturyzacji (harmonogram poniżej) nie mogą być traktowane jako ostateczne. Minister Finansów sugeruje, że są one zbyt odległe. Dodaje, że trwają prace mające na celu wyjaśnienie sprawy przyjęcia przez ARiMR zatwierdzonego harmonogramu dalszych prac akredytacyjnych, jednakże w tej chwili nie jest możliwe jednoznaczne określenie terminu, w którym można byłoby spodziewać się przygotowania przez Agencję wspomnianego wyżej zatwierdzonego harmonogramu – dodaje resort finansów. Z informacji znajdujących się w dyspozycji Ministerstwa Finansów wynika, iż terminy uzyskania gotowości do rozpoczęcia pełnej obsługi niektórych działań PROW 2007-2013 wykraczają poza dzień 15 października 2008 r., tj. dzień do którego obowiązuje tymczasowa akredytacja udzielona ARiMR na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.193.1396, z późn. zm.).

Jak poinformowało Biuro Prasowe ARiMR, Prezes Agencji nie zamierza przygotowywać nowego harmonogramu akredytacji działań PROW 2007-2013. Podtrzymuje on wcześniejszy harmonogram, gdyż uważa go za realny. Wątpliwości Ministra Finansów – dodaje Wojtasik - dotyczą wydania przez Ministerstwo Rolnictwa stosownych rozporządzeń. Co więcej, Agencja zwróci siędo Ministerstwa Rolnictwa o przedstawienie harmonogramu wydawania kolejnych rozporządzeń, aby można było uruchomić kolejne działania z PROW 2007-13. Zgodnie z sugestiami firmy KPMG dokonującej akredytacji ARiMR, Agencja zamierza wystąpić o przedłużenie o rok akredytacji tymczasowej (z czym jak zapewnia firma KPMG) nie będzie kłopotu. W przyszłym roku Agencja wystąpi o całościową akredytację – informuje ARiMR.