Farmer.pl: ARiMR ma już stałą akredytacje jako agencja płatnicza? Co to oznacza?

Dariusz Wojtasik: To jest kluczowa sprawa dla ARiMR. Na akredytację wszyscy czekali. Dostaliśmy stałą akredytację dla agencji płatniczej. To oznacza, że spełniamy wszelkie standardy UE i wymogi prawa krajowego w naszych działaniach. Jednocześnie dostaliśmy pełne akredytacje na 10 działań z PROW 2007-13. Oprócz 6-ciu działań na które mieliśmy już taką akredytacje teraz doszły 4 nowe na które były tylko częściowe akredytacje. Te nowe programy z pełną akredytacją: to młody rolnik, modernizacja gospodarstw rolnych, wzrost wartości dodanej do podstawowej produkcji rolnej i leśnej oraz różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym.

Farmer.pl: Nie ma zagrożenia wypłaty środków finansowych?

Dariusz Wojtasik: Nie ma. Komisja Europejska przyznała nam stałą możliwość realizacji wypłat pieniędzy na dotychczas uruchomione działania. Z następnych działań PROW 2007-13 zaczniemy wypłacać pieniądze po uzyskaniu na nie akredytacji.  

F: Jakie działania jeszcze nie zostały uruchomione i kiedy one „ruszą”?

D.W.: Kolejne 4 działania to: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Korzystanie z usług doradczych przez rolników”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy” będziemy akredytować, po tym jak systemy IT będą gotowe. Kończą się właśnie nad tym prace.  W sumie ARiMR realizuje i będzie realizowała z nowego PROW-u 14 działań. Reszta, to znaczy 8 kolejnych  to tzw. działania delegowane do samorządów województw.

F: Kiedy ruszą dotacje dla mikroprzedsiębiorstw?

D.W.: Gdyby to ode mnie zależało, uruchomił bym to działanie dzisiaj. Agencja ma przygotowane książki procedur. Jednak to minister finansów daje pieniądze i udziela akredytacji. Mam nadzieję, że to działanie zostanie wdrożone na początku nowego roku.

F: Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych przeciąga się. Ile wniosków już rozpatrzyliście?

D.W.: 90 proc. wniosków zostało przez nas zweryfikowanych. Wysłaliśmy do rolników prośby o ich uzupełnienie. Ponad 60 proc. z nich już dopełniła formalności i wnioski uzupełniła.