W jaki sposób uruchamiane są środki potrzebne na wypłatę dopłat bezpośrednich dla rolników? Kiedy uruchamiane są środki unijne, a kiedy krajowe? – zapytaliśmy zatem w Ministerstwie Finansów.

Jak wyjaśniono (a warto przypomnieć, że mechanizm ten omówiliśmy też w „Farmerze” nr 2 z 2011 r.), pieniądze biegną dwoma torami:  „Od początku funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce – środki na płatności w ramach WPR są przekazywane agencjom płatniczym w oparciu o zapotrzebowania tych agencji, przekazywane do Ministerstwa Finansów oraz (równolegle) do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W odniesieniu do płatności bezpośrednich Ministerstwo Finansów realizuje zapotrzebowanie w części unijnej (prefinansowanie wydatków refundowanych przez EFRG), zaś MRiRW realizuje zapotrzebowanie agencji w części krajowej (uzupełniające płatności krajowe). Realizacja zapotrzebowania oznacza przekazanie na rachunki, w terminie oraz w wysokości - wskazane w zapotrzebowaniu – ww. środków w celu dokonania łącznego przelewu tych środków na rachunki beneficjentów. Tryb ten wynika z przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej”.

Chcieliśmy jeszcze wiedzieć, kiedy EFRG wypłaca należność? Jak wygląda prefinansowanie? Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

„Tak poniesione wydatki w części unijnej są zgłaszane przez Jednostkę Koordynującą (MRiRW) do KE celem uzyskania ich refundacji. KE przekazuje Polsce refundacje trzeciego dnia roboczego w miesiącu „n+2” za miesiąc „n” (np. refundacje za grudzień 2012 r. KE przekaże 5 lutego 2013 r.)”.