Wiadomość o dopuszczeniu w tym roku w UE – jak zresztą działo się ostatnio co roku – zaliczkowego wypłacania dopłat od 16 października zamiast od 1 grudnia zbiegła się w Polsce z drugą: płatności uzupełniające będą wypłacane od 1 stycznia 2014 r.

Jednocześnie minister Kalemba zapowiedział zbadanie możliwości wypłacania zaliczkowego dopłat także w Polsce.

Co dziwne, określił możliwość zaliczkowego wypłacania dopłat jako nową sytuację, choć wielokrotnie była ona dyskutowana. Jako przyczynę niewłączania się naszego kraju we wcześniejsze zaliczkowe wypłaty podawano trudności techniczne: mamy dużo beneficjentów, łączymy środki krajowe i unijne.

Na co więc mogą w tym roku liczyć rolnicy? Jakie będą terminy wypłacenia dopłat za 2013 r.? Czy płatności uzupełniające będą wypłacane łącznie z dopłatami i ONW? Jakie warianty wypłat są rozpatrywane? Co z zaliczkami? Kiedy będą decyzje? – pytaliśmy w ARiMR.

Odpowiedź jest jednoznaczna: ARiMR nie przedstawia technicznych trudności wypłat, uzależnia je tylko od terminu przekazania środków finansowych.

Przypomniano, że „zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego:

-        płatności bezpośrednie przekazywane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego,

-        płatności ONW w terminie od dnia 16 października roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego,

-        płatność rolnośrodowiskowa w terminie od dnia 16 października roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.”

Jednocześnie ARiMR dodała, że - czego nikt ne kwestionuje i co dotyczy jednakowo każdego z państw UE - przeprowadzane są kontrole wniosków: „Podkreślić należy, że zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, płatności nie dokonuje się przed zakończeniem sprawdzania warunków kwalifikowalności, w szczególności z uwzględnieniem wyników z przeprowadzonych kontroli na miejscu.”