"Kupiłem koniki polskie i chciałbym rozpocząć realizację Programu Ochrony Zagrożonych Gatunków (w tym wypadku koni), ale nie ma jeszcze zatwierdzonego nowego PROW.

Rozpoczynając program jestem zobowiązany (wg zasad starego PROW) złożyć dokumenty od 30.11 do 31 grudnia. Zostało niewiele czasu i ciągle nie wiadomo co z rozpoczynającym się programem" – pyta rolnik.

Przekazaliśmy pytanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – oto odpowiedź:

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został w dniu 12 grudnia 2014 r. zaakceptowany przez Komisję Europejską. W ramach PROW 2014-2020 realizowane będzie m.in. działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, w tym Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt.  Zapisy PROW 2014-2020 w sposób ogólny odnoszą się do wymogów w zakresie tego pakietu. Szczegółowe przepisy określone zostaną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne.

Jednakże należy mieć na względzie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 108, poz. 691) koordynatorem Programu ochrony zagrożonych gatunków zwierząt jest Instytut  Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie (IZ-PIB). Natomiast płatności Pakietu 7. Zarówno w ramach Programu rolno-środowiskowego PROW 2007-2013 jak i Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 są narzędziem wsparcia finansowego dla zwierząt już objętych programem ochrony zasobów genetycznych zagrożonych gatunków zwierząt gospodarskich. Tak więc aby ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową w zakresie Pakietu 7. należy na wstępie uzyskać z IZ-PIB kwalifikację zwierząt do programu ochrony.”

Podobał się artykuł? Podziel się!