Według byłego ministra rolnictwa Portugalii, aby zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia i jak najbardziej zbliżyć się do realiów krajowych, każde państwo członkowskie powinno indywidualnie zdefiniować pojęcie aktywnego rolnika.

Podmioty, które Santos w swoim raporcie wyklucza z korzystania z płatności bezpośrednich to przedsiębiorstwa transportowe, lotniska, przedsiębiorstwa handlu
nieruchomościami, przedsiębiorstwa zarządzające instalacjami sportowymi, kempingi lub przedsiębiorstwa górnicze, chyba że mogą one udowodnić, że spełniają kryteria określające aktywnego rolnika.

Raport portugalskiego sprawozdawcy zawiera propozycje i sugerowane zmiany w projekcie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, przedstawionym przez Komisję Europejską w październiku 2011 roku. Raport omawiany będzie podczas Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 19 czerwca br. Podobał się artykuł? Podziel się!