Według ministra, Agencja w przyszłym miesiącu rozpocznie nabór wniosków na kolejne unijne działania: wsparcie dla młodych rolników, różnicowanie działalności na wsi (miejsca pracy na wsi poza rolnictwem), inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz odnowa wsi.
Jak wyjaśnił minister, Agencja chce przyjąć wnioski od rolników w marcu, tak by najpóźniej w lipcu mogli oni otrzymać pieniądze. Sawicki podkreślił, że jeżeli ARiMR nie zdąży w tym terminie, to część unijnych środków na rolnictwo przepadnie.

"Byłem przekonany, że w Agencji dzieje się źle, ale nie myślałem, że aż tak źle" - powiedział Sawicki. Dodał, że poprzedni prezesi, mimo że został ustalony harmonogram wdrażania działań, nawet nie podjęli rozmów z wykonawcami systemu informatycznego na obsługę działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zdaniem Sawickiego, wina leży po stronie poprzednich ministrów rolnictwa, którzy kierowali Agencją "poprzez instrukcje". Jego zdaniem, kierownictwo Agencji było niesamodzielne i nie podejmowało żadnych decyzji bez zgody resortu.

"W tej chwili kończymy z instrukcjami obsługi" - powiedział szef resortu. Dodał, że w ministerstwie został powołany zespół monitorujący, a w ARiMR zaczął działać zespół sterujący do kontaktów z wykonawcą systemu informatycznego.

Sawicki zaznaczył, że został zmieniony harmonogram uruchomiania poszczególnych działań w ramach PROW. Oprócz działań zaplanowanych do uruchomienia w marcu, w trybie pilnym zostaną rozpatrzone wnioski o unijne dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Rzecznik ARiMR Radosław Iwański wyjaśnił w poniedziałek PAP, że w ubiegły piątek Agencja złożyła do ministerstwa finansów i ministerstwa rolnictwa nowy harmonogram akredytacyjny. Zakłada on przyspieszenie prac nad uzyskaniem akredytacji. Akredytacja to zgoda resortu finansów na wydatkowanie unijnych pieniędzy.

Podkreślił, że sprawa akredytacji nie dotyczy tylko samych możliwości Agencji - kadrowych czy organizacyjnych - ale także zależy od różnych warunków zewnętrznych, np. od stanu legislacji czy tempa budowy systemu informatycznego.

Iwański potwierdził, że dla nowego kierownictwa Agencji priorytetowym zadaniem jest obecnie rozpatrzenie wniosków na modernizację gospodarstw rolnych. Agencja rozpocznie rozpatrywanie tych wniosków w przyszłym tygodniu, dokonując ich wstępnej selekcji.

Najpierw sprawdzane będą one pod względem formalnym, tj. czy w ogóle wniosek kwalifikuje się, czy posiada np. wszystkie wymagane załączniki. Do ARiMR wpłynęło łącznie ponad 18 tys. wniosków.

Iwański dodał, że w pierwszej kolejności wyodrębnione zostaną wnioski tych gospodarstw, które realizują tzw. dyrektywę azotanową (wymogi dotyczące ochrony środowiska na określonych obszarach kraju np. Natura 2000).

W następnej kolejności, tj. prawdopodobnie pod koniec lutego, Agencja zacznie przyjmować wnioski od młodych rolników, którzy przejęli gospodarstwo na początku 2007 r., by z tego tytułu do końca czerwca tego roku mogli otrzymać premię (50 tys. zł na start).

Polska otrzymała na realizację PROW na lata 2007-2013 - 17 mld euro.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!