PRZEGLĄD PRASY: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już przyjmuje wnioski na niektóre działania w ramach nowego PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Działania inwestycyjne, na które czeka wielu rolników, mają ruszyć już jesienią. Wiadomo, że nie wszystkie będą wyglądały tak samo, jak przedtem. Pojawiają się nowe rozwiązania, ale też i inne wymagania, czy maksymalne wysokości kwot, które można otrzymać w ramach poszczególnych programów.

A oto ile pieniędzy mogą otrzymać gospodarze w ramach poszczególnych działań w PROW:

- "Ułatwianie startu młodym rolnikom" (dotyczy osób, które nie ukończyły 40 lat) -jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł.
- "Korzystanie z usług doradczych przez rolników oraz posiadaczy lasów" - maksymalnie równowartość 1,5 tys. euro na gospodarstwo.
- "Modernizacja gospodarstw rolnych" -maksymalnie 300 tys. zł.
- "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" (dla rolników i przedsiębiorstw) - maksymalnie 20 mln zł. Wysokość kwoty przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 tys. zł.
- "Działania informacyjne i promocyjne" -70 proc. poniesionych kosztów.
- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - maksymalnie 100 tys. zł.
- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":
1. maksymalnie 100 tysięcy złotych, jeśli biznesplan przewiduje stworzenie 1-2 miejsc pracy, (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne);
2. maksymalnie 200 tys. zł, jeśli powstanie 2-5 miejsc pracy;
3. maksymalnie 300 tys. zł, jeśli powstanie co najmniej 5 miejsc pracy.

Ponadto rolnicy będą mogli korzystać także z innych form pomocy, np. otrzymywać pieniądze z programów rolnośrodowiskowych czy też na zalesienie gruntów.

Źródło: Gazeta Współczesna

Podobał się artykuł? Podziel się!