Kierownictwo KZRKiOR i Rada Działalności Gospodarczej (to blisko 30 prezesów spółdzielni kółek rolniczych z różnych terenów kraju) pozytywnie ocenia propozycje dotyczące nowego PROW.

„Wśród nowych rozwiązań uwzględniono postulaty KZRKiOR i tak w programie Lider beneficjentami będą mogły być osoby prawne m.in. Kółka Rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielcze, kościoły, oraz Koła Gospodyń Wiejskich, jako organizacje nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną" - komunikat taki opublikowano po posiedzeniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!