Podczas posiedzenia komisji rolnictwa, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, klub PSL wniósł dwie poprawki. Obie dotyczą rezygnacji z dostarczania rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji o przyznaniu rolnikowi dopłaty.

Piotr Walkowski (PSL) wyjaśnił, że poprawka ustanawia podstawy prawne do odstąpienia od doręczenia decyzji administracyjnych w sprawie przyznania dopłat w ramach bezpośredniego wsparcia. Dotyczy to też niektórych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w przypadku, gdy decyzja o przyznaniu pomocy jest zgodna z żądaniem rolnika określonym we wniosku.

Przepisy te będą miały zastosowanie do dopłat bezpośrednich, wsparcia z tytułu ONW (gospodarowanie w niekorzystnych warunkach), dopłat do zalesiania gruntów, czy płatności dla obszarów Natura 2000 (rolno-środowiskowych).

Jeżeli kwota, o jaką wnioskuje rolnik będzie zgodna z wyliczoną przez ARiMR, to Agencja nie będzie wysyłała mu swojej decyzji.

ARiMR co roku wysyła rolnikom ok. 1,4 mln decyzji w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich, 700 tys. o przyznaniu dopłaty ONW, ok. 100 tys. o dopłatach rolno-środowiskowych i ok. 3 tys. decyzji dotyczących zalesień. W sumie kierownicy biur powiatowych Agencji muszą wydać 2,2 mln decyzji, z czego 90 proc. wniosków w pełni uwzględnia żądania rolników. Koszty związane z opłatą za doręczenie sięgają ok. 13,3 mln zł rocznie. Jeśli poprawki zostaną przyjęte przez Sejm, Agencja będzie mogła zaoszczędzić 11,4 mln zł rocznie.

Projekt nowelizacji ustawy o dopłatach bezpośrednich wprowadza nową płatność - do tytoniu wysokiej jakości. Mają one przysługiwać rolnikom, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie oraz zawarli umowę na uprawę tytoniu lub umowę kontraktacji (w przypadku grup producentów tytoniu) z zatwierdzonym tzw. pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego.

W tym i przyszłym roku resort rolnictwa planuje przeznaczyć na ten cel po ok. 30 mln euro z budżetu UE. Wysokość stawek płatności będzie zróżnicowana i zależeć będzie od odmiany tytoniu i jego jakości.

Ponadto projekt nowelizacji zmienia zasady przyznawania dopłat do owoców miękkich (malin i truskawek). Od 2012 r. będą one niezwiązane z produkcją. Taka płatność będzie przysługiwała rolnikom, którzy uprawiali maliny lub truskawki w 2008 r. i ma być wypłacana w latach 2012-2013. W 2012 r. na ten cel prawdopodobnie zostanie przeznaczone 19 mln euro (w tym 11,04 mln euro z budżetu UE).

Większość przepisów tego projektu ma wejść w życie 15 marca br.

Podobał się artykuł? Podziel się!