Rolnik, któremu została przyznana pomoc na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, lecz nie została wypłacona, może ponownie złożyć wniosek o jej przyznanie. Możliwość taką stworzyło obowiązujące od 10 grudnia br. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom z PROW na lata 2007-2013.

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia osoba fizyczna, która wystąpiła o przyznanie premii dla młodego rolnika i pomoc taka została jej przyznana z zastrzeżeniem dopełnienia pewnych warunków wskazanych w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r., a która wymagań tych nie spełniła co spowodowało, że nastąpiło wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy, może ponownie złożyć wniosek o wsparcie na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Pomoc będzie mogła zostać ponownie przyznana pod warunkiem, że nie zaistniał żaden inny z przypadków uznanych w §1 ust. 2 tego rozporządzenia za prowadzenie działalności rolniczej.

Zmiana ta ma zastosowanie także do osób, które wystąpiły o przyznanie pomocy na "Ułatwienie startu młodym rolnikom" objętej PROW 2007-2013 przed dniem wejścia w życie nowelizującego rozporządzenia.

Źródło: ARiMR/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!