W ramach 17,8 mln EUR przeznaczonych na realizację działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" OT ARR do końca marca zawarły z producentami rolnymi 2112 umów o przyznanie i wypłatę pomocy. Najwięcej umów zawarto z beneficjentami z województw: mazowieckiego - 553 szt., kujawsko-pomorskiego - 345 szt., podlaskiego - 279 szt. i wielkopolskiego - 275 szt. Aktualnie OT ARR rozpatrują wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego wyrażone w kwocie cukru powyżej 11,975 ton. W marcu 2011 r. na podstawie pozytywnych wyników kontroli krzyżowej i fizycznej wypłacono 603 wnioskodawcom około 18,6 mln PLN, tj. około 4,7 mln EUR*. Łącznie od uruchomienia mechanizmu, ARR wypłaciła 1425 wnioskodawcom około 12,3 mln EUR, co stanowi około 69 proc. z kwoty przeznaczonej na działanie.


Na realizację działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" przeznaczono 16,6 mln EUR. W ramach przyznanych środków jest realizowanych 25 umów o przyznanie i wypłatę pomocy na kwotę wynoszącą około 58,6 mln PLN, tj. około 14,5 mln EUR w tym: 5 umów obejmuje budowę biogazowni, a 20 umów obejmuje zakup maszyn lub urządzeń m.in.: linie do produkcji pelletu lub brykietu oraz do przygotowania produktów rolnych do dalszego przetwarzania na cele energetyczne. Płatnością w marcu 2011 r. objęto 3 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o wypłatę pomocy na kwotę około 1 mln PLN, tj. około 249 tys. EUR* na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne. Łącznie od uruchomienia mechanizmu wypłacono około 0,3 mln EUR, tj. około 1,2 mln PLN 5 wnioskodawcom.

* kurs wymiany walut EBC z dnia 28.02.2011 r. w wysokości 3,9548 PLN/EUR

Podobał się artykuł? Podziel się!