A czas nagli, przyjmowanie wniosków o dopłaty trwa już od 15 marca, tymczasem do 24 marca przeszkolono raptem 392 osoby, a – jak poinformowano - do połowy kwietnia Centrum Doradztwa Rolniczego planuje przeprowadzić szkolenia z tego zakresu jeszcze dla około 300 osób, głównie z prywatnych podmiotów doradczych. Uczestnicy już przeprowadzonych szkoleń prowadzą obecnie szkolenia z tego zakresu dla pozostałych zainteresowanych pracowników w trakcie tzw. szkoleń kaskadowych. W szkoleniach kaskadowych bierze udział od 70 do 300 osób.

Szkolenie kończy egzamin, którego pozytywny wynik upoważnia do wpisania na listę doradców, którzy uzyskają dostęp do aplikacji ,,e-Wniosek” Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funkcjonalnością umożliwiającą wypełnienie wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności obszarowych PROW 2014 - 2020 lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o te płatności – informuje Ministerstwo Rolnictwa.

Jak dotąd pozytywnie przeszły egzamin 404 osoby. Obecnie prowadzona jest druga edycja egzaminu, do której przystąpiło 540 osób.

Jak z tego wynika, MRiRW nie posłuchało Rzecznika Praw Obywatelskich, który podnosił w swoim wystąpieniu niekonstytucyjność uregulowania wpisu na listy doradców. Obecnie określa to rozporządzenie ministra, a – zdaniem RPO – powinna ustawa.

Z pewnością upoważnienie ustawowe nie stanowiło delegacji ustawowej dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do określenia w rozporządzeniu zasad, trybu i warunków, jakie należy spełnić, aby zostać wpisanym na listy: doradców rolnych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych oraz doradców leśnych – twierdził RPO.  Zdaniem Rzecznika materia ta powinna zostać uregulowana na poziomie ustawowym - jak pisaliśmy rok temu.