Zaproponowany mechanizm płatności dodatkowej, jak twierdzi ministerstwo, wspiera „grupę gospodarstw średnich”. Ta średnia wielkość gospodarstwa… zaczyna się od 3 ha. I trzeba zauważyć, że proponując ten mechanizm dodano tylko niektórym, a wzięto wszystkim. Także tym, którym się dodaje.

A jakie skutki wywołuje to dla różnych typów gospodarstw?

Gdyby nie wyjmować z koperty dostępnej na dopłaty kwoty potrzebnej na tę „płatność dodatkową”, JPO wynosiłaby 131, a nie 110 euro/ha. Ale wtedy wchodzimy w mechanizm degresywności -  i co najmniej 5 proc.  kwot przekraczających 150 tys. euro jednolitej płatności obszarowej beneficjenci musieliby zwrócić do PROW – przestrzega ministerstwo. Zatem czy zaproponowany mechanizm rzeczywiście wspiera średnich, czy raczej tych największych?

Jak wylicza ministerstwo, w przypadku Wariantu A, z blisko 1 351 tys. rolników prawie 670 tys. gospodarstw otrzymałoby płatność dodatkową do hektarów zawierających się w przedziale 5-10 ha, natomiast w Wariancie B płatność dodatkową do hektarów zawierających się w przedziale 3-10 ha otrzymałoby ponad 920 tys. gospodarstw. Ponadto, spośród tych gospodarstw, prawie 344 tys. otrzymałoby także płatność dodatkową do hektarów zawierających się w przedziale 10-30 ha (oba warianty). 

Problem w tym, że bez płatności dodatkowej gospodarstwa do 10 ha otrzymają więcej. Przeanalizujmy. Różnica w stawce JPO to 21 euro na ha.

Gospodarstwo 10 ha otrzymałoby więc – gdyby nie płatność dodatkowa –  aż 1310 euro JPO (wariant C). W  przypadku wyboru wariantu z tą płatnością byłoby to natomiast: 1100 euro JPO plus 100 (wariant A) lub 1100 euro plus 182 euro (wariant B) – czyli łącznie 1200 lub 1282 euro, w każdym przypadku mniej, niż bez owej pięknie się nazywającej płatności dodatkowej.

Gospodarstwo 30 ha otrzymałoby w wariancie C tylko JPO w wysokości 3930 euro.

Z płatnością dodatkową natomiast: w wariancie A - JPO w wysokości 3300 euro i jeszcze 1740 euro płatności dodatkowej (razem 5040 euro), a w wariancie B – oprócz JPO 3300 jeszcze 1422 euro tej płatności (razem 4722 euro).