Pełna definicja TUZ podawana przez ARiMR brzmi: grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin  zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej (wstecz).

Nie wolno przekształcać TUZ położonych na obszarach Natura 2000.

Łatwiej mają rolnicy posiadający TUZ, które nie są cenne przyrodniczo - wówczas zakaz ich przekształcania, w tym zaorywania obowiązuje tylko wówczas, gdy stosunek trwałych użytków zielonych do wszystkich użytków rolnych w danym roku dla całego kraju zmniejszy się o więcej niż 5 proc. do wskaźnika  referencyjnego, ustalonego w roku 2015.

Jak informuje ARiMR, współczynnik trwałych użytków zielonych to stosunek:

- powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych w roku 2012, 2013 lub 2014 przez rolników podlegających praktykom zazielenienia oraz powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych w roku 2015 przez rolników podlegających praktykom zazieleniania, które nie były deklarowane jako trwałe użytki zielone w roku 2012

- do całkowitej powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych przez rolników podlegających praktykom zazielenienia w 2015 roku.

W przypadku zmniejszenia, w danym roku, współczynnika o więcej niż 5 proc. obowiązywał będzie, na poziomie gospodarstwa, zakaz przekształcania trwałych użytków zielonych, w tym ich zaorywania, a dodatkowo zostanie nałożony nakaz ponownego przekształcenia obszaru w trwałe użytki zielone.

Ponowne przekształcenie obszaru w trwały użytek zielony musi być wykonane nie później niż data złożenia wniosku o przyznanie płatności na następny rok.

Podobał się artykuł? Podziel się!