Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Rolnictwa, nie doprowadzono do uzgodnień wielu kwestii, a kompromis jest odległy zwłaszcza w zakresie dopłat bezpośrednich. Nie przedstawiono też nowych propozycji odnośnie do zazielenienia, ograniczając się tylko do stwierdzenia, że dotychczasowe propozycje nie spełniają oczekiwań w zakresie prostoty i przejrzystości.

Postanowiono o utrzymaniu kwot cukrowych do 2020 r., wbrew propozycji Komisji Europejskiej, mówiącej o likwidacji tych kwot od września 2015 r. – tak  zagłosowało 14 krajów, w tym Polska, Niemcy, Francja.

Propozycja Polski, aby utrzymać kwoty mleczne, została ponowiona, ale – jak przewiduje ministerstwo – nie znajdzie najprawdopodobniej poparcia, gdyż inni postulują dalsze prace nad środkami zabezpieczenia tego rynku przed sytuacjami kryzysowymi.

Odbyła się też dyskusja na temat rozwoju obszarów wiejskich – zwraca uwagę informacja dotycząca odsunięcia zmian w wydzielaniu obszarów ONW:

W zakresie rozwoju obszarów wiejskich wielu ministrów apelowało o odpowiedni budżet na te działania. W dyskusji ministrowe poświęcili dużo uwagi nowym zasadom wsparcia dla obszarów o trudnych warunkach gospodarowania. Znaczna część państw proponuje oddalenie w czasie wprowadzania nowej delimitacji tych obszarów. Polska postulowała również, aby w ramach wymaganych limitów (25 proc.) na programy rolno-środowiskowe, można było finansować szerszy katalog usług środowiskowo klimatycznych np. wsparcie dla obszarów Natura 2000, zalesienia itp.

Minister Kalemba odbył też spotkania dwustronne z wieloma ministrami i europosłami - jak podaje ministerstwo: Stanisław Kalemba przedstawił nasze stanowisko w zakresie płatności bezpośrednich i bardzo ważny dla nas punkt dotyczący wyrównania dopłat bezpośrednich w UE.

Podobał się artykuł? Podziel się!