Spośród wszystkich wniosków, które napłynęły do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach II edycji konkursu Samorządowego Programu Pożyczkowego, komisja konkursowa wybrała 12 laureatów. Czterech zwycięzców jest z województwa lubelskiego. Gminy Jarczów i Horodło dostaną pożyczki na zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę, gmina Izbica na inwestycje w oświatę, a Biszcza na budowę dróg.

Po dwóch laureatów mają województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i podlaskie. Pożyczki z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają gminy Bukowiec (na budowę dróg) i Warlubie (na inwestycje w oświatę). Z województwa mazowieckiego gminy Stary Lubotyń (na budowę dróg) oraz Dąbrówka (na inwestycje w oświatę), a z podlaskiego gminy Dubicze Cerkiewne i Suwałki (na budowę dróg).

Swoich laureatów mają również województwa: łódzkie – gmina Poddębice, oraz wielkopolskie - gmina Blizanów. Otrzymają one pożyczki na budowę dróg.

Samorządowy Program Pożyczkowy jest kontynuacją wieloletnich starań Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zmierzających w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. Jest on adresowany do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich. Pożyczki udzielane są na inwestycje z zakresu oświaty, zaopatrzenia wsi w wodę oraz budowy i remontu dróg gminnych i powiatowych.

Laureaci, aby uzyskać pożyczkę w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego, są zobowiązani do dostarczenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do 13 maja br.

Podobał się artykuł? Podziel się!