Do udziału w szkoleniach na temat programu nie trzeba zachęcać tych, którym udało się coś osiągnąć już w poprzedniej edycji. Zdaniem przedstawicieli Partnerstwa Krzemienny Krąg, można żyć na wsi nie utrzymując się tylko i wyłącznie z rolnictwa.

Łukasz Chlebny, Partnerstwo Krzemienny Krąg: - to jest 250 miejsc pracy w samej turystyce, nie mówiąc o imprezach towarzyszących, o gospodarstwach agroturystycznych to są wymierne korzyści. I ci ludzie mogli się naocznie przekonać, jakie są korzyści z funduszy unijnych.

Aby przystąpić do programu, na terenie jednej lub kilku gmin musi działać stowarzyszenie, czyli lokalna grupa działania, składająca się z przedstawicieli trzech sektorów: gospodarczego, publicznego i społecznego.

Piotr Szprendałowicz, wicemarszałek województwa mazowieckiego: - taka lokalna grupa działania musi opracować lokalną strategie działania, definiującą najważniejsze problemy, występujące na danym terenie i cele do realizacji do rozwiązywania tych problemów.

A służą temu trzy działania z osi czwartej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tomasz Kuliński, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: - na każde z tych działań przeznaczona jest odpowiednia kwota pieniędzy. Ogółem Lokalne Grupy Działania mogą mieć na jednego mieszkańca 140 zł.

W rękach Lokalnych Grup Działania będzie też rozdział środków z osi trzeciej. Jest to pomoc między innymi na dodatkową działalność pozarolniczą oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Tomasz Kuliński, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: - lokalna grupa działania ma możliwość wyboru tych projektów i tak na prawdę to ona kreuje rozwój obszarów wiejskich w takim zakresie, w jakim najbardziej im odpowiada.

Resort rolnictwa szacuje, że nabór wniosków na wszystkie projekty programu Leader powinien ruszyć pod koniec września. A teraz jest czas najbardziej wytężonej pracy dla Lokalnych Grup Działania.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: - ważne, aby szybko się zmobilizowały i po prostu dogadały się ze sobą, aby społeczności już przygotowały dobre strategie, dobre projekty, aby zdążyć do września z rejestracją grupy.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Urzędy Marszałkowskie.

Źródło: Dorota Florczyk/Agrobiznes

Podobał się artykuł? Podziel się!