- Poziom wzrostu gospodarczego był ostatnio wyższy w obszarach wiejskich niż w miastach, trzeba utrzymywać tę tendencję – powiedział podczas obrad Europejskiego Forum Gmin Wiejskich Władysław Piskorz, kierownik działu Rozwój Obszarów Miejskich i Spójność Terytorialna, DG Regio, Komisja Europejska. Może na to wpłynąć proponowane połączenie pięciu unijnych funduszy we wspólnych ramach.

Z opinią, że WPR i polityka spójności połączone we wspólnym działaniu dają szansę polskiej wsi, zgadza się też Marek Woźniak , marszałek województwa wielkopolskiego i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji COTER.

Takie ustawienie finansowania jest korzystne także dla programu Leader.

Rozwojowi obszarów wiejskich dotychczas służył II filar WPR, teraz Komisja Europejska zaproponowała możliwość korzystania na wsparcie rozwoju wsi  ze wszystkich funduszy. Wszystkie fundusze będą mogły też wspierać program Leader. Dotychczas nie udało się osiągnąć sukcesów w ramach tego programu – miał zbyt rozbudowane procedury, zbyt dużo kosztowała administracja. W efekcie program wprawdzie pobudzał aktywność, ale kończył ją zniechęceniem. Wykorzystano bardzo mało środków – i jest to problemem nie tylko Polski, ale całej Europy, dlatego zapowiada się ułatwienia i uproszczenie procedur w nowej perspektywie na lata 2014-2020.

Podobał się artykuł? Podziel się!