Jak poinformowała podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW Bogumiła Kasperowicz, pomoc dla przetwórców i producentów lnu jest w Polsce realizowana:

- Jeśli chodzi o rynek lnu i konopi włóknistych w Polsce, jak również o programy wsparcia i rozwoju tych upraw, to pragnę poinformować, że pomoc dla tego sektora funkcjonowała od wejścia do UE. Pomoc dla przetwórstwa lnu i konopi jest realizowana w dwuletnich cyklach. Była wypłacana od 2004 r. i w sumie do sezonu 2010-2011 – jeśli chodzi o wsparcie dla długiego włókna lnianego – to wsparcie wyniosło 271 tys. euro. Jeśli chodzi o krótkie włókno lniane, to wsparcie wyniosło 223 tys. euro. Wsparcie dla włókna konopnego wyniosło 283 tys. euro. Pragnę też powiedzieć o powierzchni upraw, do jakich dopłacano, dlatego że to rzutuje na wiedzę, jaki jest stopień produkcji tych roślin, jak zaawansowana jest uprawa lnu i konopi w Polsce. Było to ostatecznie 1677 hektarów w ciągu sześciu lat – 2,5 tys. ha, jeśli chodzi o włókno lniane i 3,14 tys. ha, jeśli chodzi o włókno konopne.

Można uznać,  że uprawy lnu i konopi są marginalne.

- Uprawy lnu i konopi w Polsce i w UE zajmują bardzo niewielki areał – mówiła dyrektor. - Polska znajduje się na czwartym miejscu w UE pod względem powierzchni uprawy lnu oraz na szóstym miejscu pod względem powierzchni upraw konopi. Udział Polski w unijnej powierzchni uprawy lnu nie przekracza 1 proc. Natomiast jeśli chodzi o uprawy konopi, to udział Polski w unijnym areale upraw konopi stanowił od 2 do 12 proc. i wahał się w różnych okresach. W 2012 r. (takie dane posiadamy) uprawy te zajmowały w Polsce powierzchnię około 576 ha w przypadku konopi i około 600 ha w przypadku lnu. To w zasadzie stanowi łącznie bardzo mały procent powierzchni użytków rolnych. Są to uprawy bardzo znikome i w zasadzie nie są objęte statystykami.