Przypomnijmy. Rolnik skorzystał z programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Kupił kombajn, świadczy usługi sąsiadom. Ale zachował też swoje gospodarstwo - wszak w programie chodzi o „różnicowanie", a nie o „likwidowanie" działalności rolniczej. I stanął przed problemem: jak postąpić, aby nikt nie zakwestionował prawidłowości działania, w sytuacji, kiedy to na własne pole wyjedzie kombajnem zakupionym z programu?

Czy rolnik może wykorzystać sprzęt zakupiony z tego działania we własnym gospodarstwie? - pytaliśmy najpierw w ARiMR. Odpowiedź udzielona przez ARiMR była niekonkretna, ostrzegano przed pozorowaniem działalności i zwracano uwagę na prawidłowe dokumentowanie prac.
Pewną nadzieją pozostawał więc jeszcze urząd skarbowy. Może Ministerstwo Finansów rozstrzygnie, jak postąpić? „Jak rolnik może jednocześnie ››wykorzystywać sprzęt w okresie przerw w wykonywaniu usług‹‹ i udowodnić ››charakter zarobkowy‹‹ i ››niepozorny‹‹ tej działalności?" - dopytywaliśmy.

Ministerstwo Finansów po raz pierwszy...

Przyszła odpowiedź - od razu na początku stwierdzono, że z pytania „nie wynika w jakiej formie prowadzona jest przez rolnika działalność gospodarcza. Wyjaśnienie, że jest to , jest niewystarczające" - napisano. Dalej była obszerna informacja o tym, co można uznać za działalność gospodarczą. „Reasumując, prowadzenie działalności gospodarczej, oznacza dążenie do osiągnięcia określonego przysporzenia majątkowego (dochodu)."

„Odnosząc się do poruszonej w zapytaniu kwestii świadczenia usług samemu sobie należy wyjaśnić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 ustawy podlega co do zasady odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym należy podkreślić, że aby doszło do transakcji podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem muszą co do zasady wystąpić co najmniej dwa odrębne podmioty (dokonujący dostawy towaru/świadczenia usługi oraz nabywający ten towar/usługę)" - odpisało Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów po raz drugi...

Sprecyzowałam zatem: „Oczywiście w pytaniu jest błąd, rolnik działa jako osoba fizyczna, nie jest spółką, prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo, samodzielnie. Nie ma więc , co wynika z kontekstu i opisu sytuacji dołączonego do pytania.