„Przedstawiony do społecznych konsultacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014- 2020, zawiera propozycje, które nie gwarantują realizacji celów działania:  <Rolnictwo ekologiczne>, określonych wytycznymi KE. Konsekwencją wprowadzenia limitów powierzchniowych będzie zahamowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce” – stwierdzono w nim. 

Przypomnijmy, że projekt zakłada malejące wsparcie w zależności od areału – jest ono różne dla różnych działań, ale przeważnie sprowadza się do wypłaty 100 proc. pomocy dla gospodarstw do 20 ha i 50 proc. kwoty do 30 ha. Posłowie w KRiRW uznali, że wsparcie takie jest zbyt niskie

Dlatego przyjęli dezyderat z postulatami: 

„Komisja uznaje za konieczne:

 – pilne przeprowadzenie pełnej analizy skutków ekonomicznych wprowadzenia zaproponowanych zmian;

– przedstawienie propozycji rekompensaty utraconego przychodu w gospodarstwach ekologicznych, których powierzchnia przekracza proponowane limity, do których  będzie przyznawane wsparcie w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”;

 – przedstawienie długoletniego programu wsparcia dla gospodarstw ekologicznych, z uwzględnieniem konkurencji na rynku europejskim;

 – wprowadzenie pomocy gospodarstwom ekologicznym w ramach innych działań PROW 2014 – 2020.” 

Podobał się artykuł? Podziel się!