Portugalczyk popiera propozycję Komisji dotyczącą stosowania stawki zmniejszenia o 20 proc. w przypadku transzy wynoszącej od 150 000 EUR do 200 000 EUR i o 40 proc. w przypadku transzy wynoszącej od 200 000 EUR do 250 000 EUR, lecz proponuje podwyższenie tej stawki z 70 do 80 proc. dla transzy ponad 250 000 EUR.

Sprawozdawca popiera również stworzenie maksymalnego pułapu 300 000 EUR, jak również propozycję Komisji dotyczącą odejmowania od kwot, odnośnie do których powyższe stawki zmniejszenia mają być stosowane, wydatków na wynagrodzenia i inne składki na zabezpieczenie społeczne.

Według Santosa spółdzielnie powinny być zwolnione z zastosowania tego przepisu , a w przypadku innych form wspólnego gospodarowania gruntami powinna istnieć możliwość korzystania z formuły obliczania płatności bezpośrednich uwzględniającej wartość określoną indywidualnie dla każdego z członków danego podmiotu, w odniesieniu do której powinna być stosowana właściwa stawka zmniejszenia.

Te oraz inne zmiany proponowane przez portugalskiego sprawozdawcę w systemie dopłat bezpośrednich omawiane będą podczas Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 19 czerwca br. Podobał się artykuł? Podziel się!