Spadek realnego poziomu dochodu rozporządzalnego wystąpił we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych: najwyższy w grupie rolników – 8,4 proc. (w 2010 r. wzrost o 13,2 proc) – podaje GUS.

A co według GUS wpłynęło na ten spadek dochodów rolników? Na tak duży spadek dynamiki realnej dochodu rozporządzalnego w grupie gospodarstw domowych rolników wpływ miał prawie 40-proc. spadek dopłat związanych z użytkowaniem gospodarstwa rolnego (2010 r. - wzrost realny o 43,2 proc.) przy minimalnym realnym wzroście przychodu z produkcji rolniczej – o 1,7 proc. (2010 r. – wzrost o 5,8 proc.) i przy jednoczesnym realnym wzroście nakładów na tę produkcję o 7,9 proc. (2010 r. - spadek o 1,6 proc.).

Spadek dynamiki dochodu rozporządzalnego w gospodarstwach rolników przyczynił się do pogłębienia różnicy w poziomie dochodów rolników w odniesieniu do średniej krajowej. W 2011 r. dochody rolników były niższe o 19,8 proc. od średniej krajowej (w 2010 niższe o 14,1 proc. a w 2009 r. – niższe o 20,7 proc.).

W 2011 roku nieznacznej zmianie uległa struktura dochodu rozporządzalnego według głównego źródła pozyskania.

Udział głównego źródła utrzymania w gospodarstwach rolników w 2011 roku zmalał o 2,6 pkt proc. i wyniósł 68,8 proc. To najniższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania, jaki  osiągały gospodarstwa domowe - podaje GUS.

Podobał się artykuł? Podziel się!