Podczas wczorajszej konferencji w Senacie, MRiRW przypomniało swoje zamiary dotyczące wsparcia dla małych gospodarstw:

„Małe gospodarstwa rodzinne, o wielkości ekonomicznej poniżej 15 tys. euro, będą mogły,  zgodnie z projektem PROW 2014-2020, ubiegać się o pomoc w ramach działania  <Restrukturyzacja małych gospodarstw>, na realizację określonego projektu przedstawionego  w biznesplanie. Pomoc będzie przyznawana w postaci premii w wysokości do 60 tys. zł.  W okresie realizacji biznesplanu będzie musiał nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej  gospodarstwa do poziomu co najmniej 15 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co  najmniej 20 proc. wartości wyjściowej.”

Jak dodano, pomoc w ramach tego działania będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa  w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także  przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych  w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa.

A na czym polega ta restrukturyzacja? „Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu  poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości  ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro), w szczególności w wyniku zmiany  profilu prowadzonej produkcji rolnej.”

Dodajmy jeszcze, że produkty rolne to - zgodnie z załącznikiem I Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej – np. m.in. przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin, produkty przemysłu młynarskiego, tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, przetwory z mięsa, wino ze świeżych winogron i inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny).

Zgodnie z założeniem, gospodarstwo korzystające z tego programu PROW ma wzrosnąć do wielkości wymaganej do skorzystania z programu „Modernizacja”.

Jak mówiła podczas konferencji Farmera Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, hektar borówki amerykańskiej to równowartość ponad 10 tys. euro mierzonych w standardowych jednostkach produkcji, czyli SO.

Podobał się artykuł? Podziel się!