Region dysponuje w tym okresie 1,29 mld euro wsparcia z Unii Europejskiej.

Beneficjenci z Małopolski informacje na temat procedury aplikowania po unijne dotacje będą mogli zdobyć w otwartym we wtorek Centrum Informacji o Funduszach Unijnych. To pierwsza w Polsce tego typu instytucja prowadzona przez samorząd województwa.

Pierwsze małopolskie projekty przyjmowane będą w ramach dwóch działań: Rozwój infrastruktury drogowej oraz Gospodarka wodno - ściekowa. Na konkursy te przeznaczone zostanie 105 mln euro.

MRPO to największy pod względem wartości program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007- 2013 w Małopolsce w okresie 2007-2013.

Zagwarantowane w ramach programu 1,29 mld euro zarząd województwa przeznaczył na dofinansowanie inwestycji, które mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawy spójności wewnątrzregionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów záregionu. W ramach projektów konkursowych UE może sfinansować do 85 proc. kosztów inwestycji.

Przeznaczone dla Małopolski 1,29 mld euro stanowi 7,77 proc. pieniędzy na realizację szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych. Prace nad MRPO trwały od 2005 r.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!