Wiceminister Kazimierz Plocke przedstawił w Sejmie propozycje rządu dotyczące małych gospodarstw.

- Komisja Europejska, definiując tę kwestię, zaproponowała, żeby płatność ta była na poziomie 1000 euro – mówił wiceminister. - Rząd polski proponuje, żeby to była kwota 1500 euro. W ramach ryczałtu, oczywiście, dla tych gospodarstw są uproszczone procedury w zakresie zasady zgodności i wszystkich innych wymagań wynikających z przepisów.

Plocke mówił też, że polski rząd zaproponował też kilka innych poprawek do przedstawionej propozycji unijnej dla małych gospodarstw:

- System płatności bezpośrednich dla małych gospodarstw rolnych stanowi największe realne uproszczenie w propozycjach Komisji Europejskiej. Konieczne jest utrzymanie proponowanego przez Komisję Europejską wyłączenia tych gospodarstw z obowiązku spełniania wymogów wzajemnej zgodności i zazielenienia. Trzeba także podnieść maksymalny limit wsparcia w ramach tego systemu, ustalić dwa terminy wejścia do systemu i zrezygnować z kontroli tzw. sztucznych podziałów gospodarstw ze względu na duże obciążenia administracyjne związane z taką kontrolą.

Podobał się artykuł? Podziel się!