Poseł Krzysztof Jurgiel wystąpił z pytaniem do rządu, spowodowanym brakiem realizacji postulatów zgłoszonych przez podlaskich rolników 21 lipca 2014 r.

- Dzisiaj rozpoczyna się siedmiodniowy protest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie”, w którym weźmie udział bardzo wielu rolników - poinformował. - Domagają się oni po prostu realizacji postulatów, które zostały przesłane w lipcu. Dlatego też mam kilka pytań. Dlaczego rząd nie podchodzi poważnie do sprawy ASF w Polsce? Dlaczego nie ma programu likwidacji skutków występowania ASF na terenie Polski? Dlaczego nie przewidziano pełnych odszkodowań i rekompensat za wynikłe szkody oraz nie prowadzono właściwego zmniejszania populacji dzików? Czy istnieje program przyszłościowy dotyczący zwalczania ASF w Polsce, aby nie powtórzyła się sytuacja z lutego bieżącego roku?

Wiceminister Tadeusz Nalewajk stwierdził, że na to pytanie „odpowiedzi w kontekście całego kompleksu spraw powinni udzielić w imieniu rządu minister rolnictwa i minister gospodarki.” Przypomniał, że są rekompensaty, a Polska dwukrotnie wystąpiła do KE „o przedłużenie wypłaty rekompensat na terenach objętych ograniczeniami do końca roku 2014. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi, chociaż na pismo z maja br. była mniej więcej taka odpowiedź komisarza Cioloşa, że afrykański pomór świń nie ma wpływu na ceny w Polsce, bo ceny w Polsce były wyższe – średnio w całej Polsce – niż w ośmiu czy dziewięciu krajach Unii Europejskiej.”