O dotacje w wysokości do 7,5 tys. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich. Celem projektu jest promocja postaw i budowanie więzi wśród lokalnych społeczności. W 7. edycji programu EFRWP przeznaczył na granty 300 tys. zł.

Program „Razem Możemy Więcej” jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2009 r. W dotychczasowych sześciu edycjach programu złożonych zostało łącznie ponad 1500 wniosków. Nagrodzono 236 projektów, na łączną kwotę 956. 714 zł.

- Nasze kilkuletnie doświadczenie w realizacji programu „Razem Możemy Więcej” pokazuje, że z roku na rok aktywność lokalnych społeczności rośnie – mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

-  Bardzo nas to cieszy, jednak w wielu przypadkach podejmowane inicjatywy są jednorazowe lub mało efektywne. Poprzez nasz program chcemy promować projekty wartościowe, które angażują różne grupy społeczne. Dlatego w tej edycji szczególnie czekamy na tzw. projekty sieciowe, czyli takie, które są realizowane wspólnie przez kilka podmiotów i obejmują swym zasięgiem kilka gmin/sołectw. Zachęcamy do udziału organizacje pozarządowe, zrzeszenia i inne podmioty kolegialne, które mają ciekawe pomysły i chcą działać na rzecz swoich małych ojczyzn. Na zgłoszenia czekamy jeszcze 10 dni.

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich.

Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł (w wyjątkowych przypadkach – 10 tys. zł), a jeśli przedsięwzięcie realizuje kilka podmiotów – 30 tys. zł.

Grant może jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Beneficjenci programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu wniosków, a o dacie zakwalifikowania wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.

Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.efrwp.pl w zakładce Programy i Dotacje.

Podobał się artykuł? Podziel się!