Ostateczny termin upływa 30 czerwca 2011 r. (decyduje data wpływu wniosku do właściwego miejscowo OT ARR). Za dzień złożenia wniosku, uznaje się dzień wpływu wniosku do właściwego miejscowo OT ARR (data stempla Sekcji Administracji OT ARR).

Po ogłoszeniu wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w danym roku szkolnym w rozporządzeniu Rady Ministrów, wnioskodawca w celu uzyskania limitu środków finansowych na dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych na następny rok szkolny, powinien złożyć we właściwym miejscowo OT ARR:
a) wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych
 wraz z
b) informacjami szkół podstawowych.

O limit środków finansowych w ramach dopłaty krajowej (na dostawy mleka i przetworów mlecznych do danej szkoły podstawowej) może ubiegać się tylko jeden wnioskodawca.

Podobał się artykuł? Podziel się!