Nowe boiska sportowe czy zmodernizowane świetlice wiejskie to zadania, które będą realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina Mosina jako członek Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski otrzymała ponad milion złotych na poprawę infrastruktury w sołectwach. Cztery wnioski złożone przez Urząd Miejski w Mosinie uzyskały bardzo wysokie noty i znalazły się na czołowych pozycjach na liście rankingowej. W rezultacie we wsiach: Mieczewo, Rogalin Rogalinek, Nowinki i Dymaczewo Stare zostanie wybudowana infrastruktura sportowa obejmująca boiska, a całkowity koszt tej inwestycji zamknie się w kwocie ponad 670 tysięcy zł. Zadania polegające na modernizacji świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu będą natomiast realizowane w sołectwach Krajkowo, Radzewice, Żabinko, Borkowice i Świątniki. Przeznaczona jest na to uzyskana podczas III naboru wniosków pula ok. 430 tysięcy zł.

Dzięki szkoleniom aktywizującym, organizowanym w Mosinie dla potencjalnych wnioskodawców, zostały także przygotowane i złożone wnioski w ramach tzw. Małych projektów. Pozytywną ocenę Rady Stowarzyszenia przeszły inicjatywy zaproponowane przez: Mosiński Ośrodek Kultury - Plenerowa prezentacja lokalnej twórczości - „Szeroko na Wąskiej”, Gminę Mosina – „Odbudowa owianej legendą Studni Napoleona” oraz Stowarzyszenie Praworządna Gmina – „Calineczka rusza w drogę”. Na te działania udało się pozyskać około 50 tys. zł.

Z puli pieniędzy przeznaczonej na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” skorzystał także wnioskodawca z terenu gminy, który na zaplanowane zadanie otrzymał kwotę ponad 70 tys. zł.

Warto podkreślić, że w III naborze wniosków wpłynęła rekordowa ich ilość - aż 70, na łączną kwotę 4 445 716,01 zł. Z tego ponad jedną czwartą pozyskała gmina Mosina.

Następnym etapem jest ocena formalna wniosków w samorządzie województwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.

Kolejny nabór wniosków planowany jest na I półrocze 2012 r.
Podobał się artykuł? Podziel się!