Program realizowany będzie w formie konkursu dla organizacji pozarządowych o statusie fundacji lub stowarzyszenia, posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność non profit, które działają w sferze społecznej, kulturowej, rolniczej, rekreacyjnej, turystycznej, sportowej lub ochrony środowiska - wyjaśniła rzeczniczka.

Według niej, podstawowym założeniem "Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi" jest sprzyjanie wszelkim inicjatywom społecznym, służącym rozwojowi środowisk lokalnych i upowszechnianie wśród mieszkańców wsi aktywnego stylu życia, który w konsekwencji winien wpłynąć na podniesienie dobrobytu społeczeństwa wiejskiego.

Przyznane środki mogą być wykorzystane na remont i wyposażenie świetlic, domów kultury itp. placówek, obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz infrastruktury towarzyszącej. Możliwy będzie m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych dla zespołów i orkiestr, urządzanie terenów zielonych, odnawianie lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci oraz działania promocyjne.

W projekcie uczestniczyć mogą stowarzyszenia działające na terenie woj. świętokrzyskiego w gminach wiejskich i wiejsko- miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Z jednej gminy dofinansowaniem (w wysokości 80 proc. kosztów przedsięwzięcia, lecz nie przekraczającym 20 tys. zł.) objęte mogą być dwa wnioski z różnych miejscowości.

Program wejdzie w życie po uchwaleniu przez sejmik województwa świętokrzyskiego.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!