Nie jest prawdą, że w tym roku środki na ten cel zostały zmniejszone. Koperta funduszy jest o 469 tys. zł wyższa, niż w roku ubiegłym. Jednak biorąc pod uwagę dotychczasowy wzrost zainteresowania dopłatami w latach 2010-2014 na średnim poziomie 12,2 proc., przy utrzymaniu dotychczasowych zasad wsparcia do zużycia kwalifikowanego materiału siewnego potencjalna kwota potrzebna do realizacji dopłat w 2015 r. wyniosłaby około 138 mln zł. Kwota ta znacznie przewyższa 99 469 tys. zł, zaplanowane w budżecie na 2015 r. na ten cel.

W związku ze stałym wzrostem zainteresowania rolników omawianymi dopłatami oraz chęcią udzielenia dopłat wszystkim zainteresowanym, dostępna kwota pieniędzy będzie musiała zostać podzielona pomiędzy większą liczbę wnioskodawców, co spowoduje zmniejszenie stawki dopłat do 1 ha powierzchni.

Jednocześnie minister Sawicki podkreśla, że wysokość środków wypłacanych rolnikom na ten cel od lat systematycznie rośnie: 2009 r. -wynosiła  60 300 tys. zł., 2010 r. - 77 060 tys. zł., 2011 r. - 91 400 tys. zł., 2012 r. - 98 047 tys. zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!