5 lutego Sejm przyjął przygotowany przez MRiRW projekt ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Dwa dni później projekt ustawy przyjął Senat. Do ustawy zostanie wydane 19 aktów wykonawczych. - Projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich udało nam się przeprowadzić w trybie pilnym, mimo narzekań, że Sejm miał mało czasu. Wynik glosowania w tej sprawie mnie zaskoczył, gdyż opozycja nie miała do naszych propozycji większych zastrzeżeń - komentuje Marek Sawicki. - Ukończony mamy też projekt ustawy wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do polskiego systemu prawnego - dodaje. Do tej ustawy zostanie wydane około 35 aktów wykonawczych.

W Sejmie toczą się również prace nad projektem ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. - Zarówno PROW, jak i rozwój lokalny to bardzo istotne kwestie, więc chciałbym, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu obie sprawy zostały przeprowadzone - zaznacza szef MRiRW. Zwraca także uwagę, że „po ośmiu latach udało się wreszcie przepchnąć przez Rząd ustawę o wspólnotach gruntowych, która ma szczególne znaczenie dla rolników w Polsce Południowo-Wschodniej".

Do najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed MRiRW, Marek Sawicki zalicza też kwestie związane ze sprzedażą bezpośrednią i obrotem ziemią. - Sprzedażą bezpośrednią jest zainteresowanych ok. 15 proc. wszystkich polskich gospodarstw. Dzięki temu mogłyby szybciej się rozwijać, dostarczając konsumentom w kraju i za granicą dobre przetwory. Sprawa obrotu ziemią jest równie ważna. Obie kwestie chcemy w najbliższym czasie przeprowadzić przez parlament. Jestem w kontakcie z marszałkiem Sejmu i szefami klubów PO i PSL, liczę na ich pomoc i współpracę. Po wprowadzeniu wspomnianych regulacji w życie, będziemy mieli dobre instrumentarium prawne, do tego aby nowy PROW można było w nadchodzących latach racjonalniej i sprawniej wykorzystać- podkreśla szef resortu rolnictwa.