Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż ewentualne nałożenie przez Komisję Europejską sankcji finansowej na Polskę, nie będzie miało wpływu na wysokość dopłat przyznawanych producentom rolnym.

W sierpniu br. Komisja Europejska zagroziła Polsce zmniejszeniem o 5% funduszu na płatności bezpośrednie za lata 2005-2006. Przyczyną są uchybienia dotyczące funkcjonowania systemu ewidencji gruntów i budynków obejmującego tzw. ortofotomapy. Służby Komisji uważają, iż niepełne dostosowanie systemu w latach 2005-2006 mogło doprowadzić do zawyżonych wypłat dla rolników, ponieważ możliwe były przypadki deklarowania we wnioskach powierzchni większej niż zapisana w bazie ewidencji gruntów i budynków. W tej sytuacji zdaniem Komisji sankcja nałożona na Polskę powinna wynieść ok. 150 mln EURO. Strona Polska utrzymuje, iż nadmierne wypłaty wyniosły najwyżej 27,5 mln EURO.

Rozmowy wyjaśniające między przedstawicielami Komisji i Polski w tej sprawie toczą się już od października 2005 r. i nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Zgodnie ze wspólnotową procedurą Polska zwróciła się o rozpoczęcie procedury pojednawczej w celu pogodzenia stanowisk. W grudniu 2008 r. planowane jest spotkanie w tej sprawie, a ostatecznego rozstrzygnięcia należy się spodziewać w przyszłym roku.

Zastrzeżenia Komisji dotyczą niezgodności systemu identyfikacji działek rolnych, jaki Polska posiadała już w roku 2004 z prawem wspólnotowym, które wymagało, aby system ten od roku 2005 działał w tzw. technologii GIS (Geograficznych Systemów Informacyjnych). Niezbędne dostosowania zostały jednak zakończone w 2006 roku i od roku 2007 system spełnia wszystkie unijne wymagania.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!