Pieniądze z programu - jak zaznaczyła minister, cytowana w czwartkowym komunikacie resortu - trafią też na przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i kulturą. Jego budżet sięga ponad 27,4 mld euro, czyli ok. 115 mld zł.

- Najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Następny w kolejności będzie sektor ochrony środowiska. Na znaczeniu, w porównaniu do lat 2007-2013, zyskają także energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego - zaznaczyła minister infrastruktury i rozwoju.

Po unijne wsparcie będą mogły sięgnąć podmioty publiczne, w tym samorządy, oraz przedsiębiorcy - głównie duże firmy.

- W programie operacyjnym +Infrastruktura i Środowisko+ na lata 2014-2020 większy niż obecnie nacisk położymy na redukcję emisji oraz wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej - zaznaczyła Wasiak.

Z informacji MIR wynika, że 1 mld 828,4 mln euro trafi na projekty związane z niskoemisyjną gospodarką. Wsparcie dla przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu wyniesie ponad 3,5 mld euro.

Na rozwój infrastruktury drogowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, lotniczego, transport intermodalny, morski i śródlądowy przeznaczono ponad 9,5 mld euro. Dofinansowanie UE inwestycji w infrastrukturę drogową miast sięgnie ponad 2,9 mld euro.

Projekty kolejowe będą mogły liczyć na ok. 5 mld euro, a przedsięwzięcia związane z rozwojem niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach na ponad 2,3 mld euro.

Na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego trafi 1 mld euro, a na projekty dotyczące ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego 467,3 mln euro.

Resort środowiska w osobnym komunikacie poinformował w czwartek, że będzie odpowiadał za inwestycje w obszarze adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody oraz poprawy środowiska miejskiego.

Przypomniał, że zagadnienia związane z ochroną środowiska są jednym z filarów PO IŚ, którego celem jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków w perspektywie na lata 2014-2020 będzie możliwa do końca 2023 r. - dodał.