ARiMR przypomina o zmianach w kształceniu rolników. Od roku szkolnego 2012/2013 zmienia się system kształcenia zawodowego. Nie będzie już naboru do szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe – z wyjątkiem szkół policealnych.

Wprowadzono w zamian nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjny kurs zawodowy. Mogą go ukończyć osoby mające wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze.

Osoby mające wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym równolegle z odbyciem kursu kwalifikacyjnego zawodowego muszą uzupełnić poziom wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub zdanie egzaminów eksternistycznych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy ma program porównywalny z programem zasadniczej szkoły zawodowej. Przewiduje 880 godzin zajęć. Musi to trwać ponad rok, do tego trzeba jeszcze doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do egzaminu i otrzymanie dyplomu.

Z kolei młodzi rolnicy z wykształceniem średnim innym niż rolnicze mogą podjąć naukę w szkole policealnej dla dorosłych, ale tylko w zawodach technik turystyki wiejskiej lub technik weterynarii.  Ten drugi zawód wymaga w przyszłości prowadzenia w nabytym gospodarstwie chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich. Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata.

Jak przypomina ARiMR, termin na uzupełnienie wykształcenia nie może być wydłużony, a jeśli wykształcenie nie zostanie uzupełnione w wymaganym czasie, rolnik musi zwrócić otrzymaną pomoc wraz z odsetkami.

Podobał się artykuł? Podziel się!