Punkty uruchomione w biurach powiatowych, w celu usprawnienia obsługi młodych rolników ubiegających się o wsparcie mające im ułatwić start zawodowy, przyjęły 534 wnioski.

Najwięcej wniosków złożono w woj. mazowieckim – 292 i wielkopolskim – 235, a wykorzystanie kopert finansowych osiągnęło w tych regionach odpowiednio 15,75 proc. i 16,63 proc. Złożone 3 i 4 marca wnioski wykorzystują w ponad 20 proc. limity środków w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim. Oddziały Regionalne i biura powiatowe ARiMR przyjęły tam odpowiednio 183 i 174 wnioski. Faktyczne wykorzystanie kopert finansowych w województwach może być większe, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiła wysłanie wniosków listem poleconym lub pocztą kurierską.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w danym oddziale regionalnym ARiMR osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w tym województwie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2008 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz.1443 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 147).

Zgodnie z § 26a ww. rozporządzenia, w roku 2008, w okresie do dnia 30 czerwca, o przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc w tym okresie mogą ubiegać się także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o pomoc.

Więcej informacji na temat działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!