Resort rolnictwa proponuje w nowelizacji rozporządzenia, aby o jednorazową premię dla producentów rolnych rozpoczynających swoją działalność mogły ubiegać się osoby niespełniające na dzień składania wniosku kryterium minimalnej powierzchni przejmowanego gospodarstwa rolnego. Na spełnienie tego wymogu beneficjenci będą w takich przypadkach mieli 3 lata od wydania decyzji ARiMR w sprawie przyznania pomocy.

Obecnie projekt ten trafił już do konsultacji społecznych i miedzy innymi pozytywnie został zaopiniowany przez samorząd rolniczych.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!