Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Kwota wnioskowana
[w zł]

1

Dolnośląskie

12 689 826

28

1 400 000,00

2

Kujawsko - pomorskie

22 491 621

92

4 600 000,00

3

Lubelskie

32 906 032

124

6 200 000,00

4

Lubuskie

5 571 854

10

500 000,00

5

Łódzkie

26 254 812

83

4 150 000,00

6