Ministerstwo Rolnictwa chce zmienić obowiązujące przepisy  dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej młodym rolnikom.

W niektórych województwach zapotrzebowanie na środki finansowe przekroczyło wojewódzkie limity. W pozostałych zapotrzebowanie na środki dla młodych rolników było niższe niż dostępny limit. W związku z tym ministerstwo rolnictwa zaproponowało wprowadzenie listy ogólnokrajowej, a nie jak do tej pory wojewódzkiej, w ramach puli środków udostępnionych w działaniu z PROW: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Proponowane zmiany  w rozporządzeniu umożliwią przyznanie pomocy wnioskodawcom, którzy w 2011 roku złożyli wnioski o pomoc z ww. działania, a dla których zabrakło środków w ramach kopert wojewódzkich. Jak najszybsze wprowadzenie omawianych zmian jest tym bardziej ważne, że zgodnie z przepisami UE nie można przyznać dotacji dla młodego rolnika po upływie 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

Prezes ARiMR otrzyma od dyrektorów oddziałów regionalnych informacje nt. wnioskodawców, którzy w 2011 nie otrzymali pomocy z PROW. Prezes ARiMR określi, którzy wnioskujący mieszczą się w limicie środków określonym w Programie. 

Poniżej zamieszczamy treść rozporządzenia

Podobał się artykuł? Podziel się!