Jak poinformował dziennikarzy marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara, po interwencji m.in. samorządu województwa, Ministerstwo Rolnictwa zmieniło zapis w projekcie PROW w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", dyskryminujący 90 proc. małopolskich rolników.

Wcześniejsza wersja rozporządzenia zakładała, że aby ubiegać się o dotację w wysokości 50 tys. zł, przejmowane gospodarstwo musiało mieć powierzchnię nie mniejszą niż średnia krajową wynoszącą 5,76 hektara. Tymczasem w Małopolsce przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosi 2,1 hektara. Obecny projekt dopuszcza przyznanie dotacji dla gospodarstw nie mniejszych niż średnia dla województwa.

- Nastąpiła zmiana w projekcie rozporządzenia korzystna dla młodych rolników z terenu Małopolski, ale jest to wciąż sukces cząstkowy, bo w dokumencie nadal występują dwa zapisy wzajemnie wykluczające się - zaznaczył marszałek Nawara.

Według danych małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, w ramach poprzedniego Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (SPO Rol) zostało złożonych przez młodych rolników prawie tysiąc wniosków, z czego dofinansowano projekty na kwotę 6 mln euro. Nowy okres programowania jest o wiele dłuższy, a działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom" dysponuje kwotą 420 mln zł w skali całego kraju.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!