Podczas konferencji rolniczych agencji płatniczych Patricia Bugnol, przemawiająca w imieniu Komisji Unii Europejskiej, zapowiedziała, że choć perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 będą znane w październiku, to już teraz można powiedzieć, że przewidywany obecnie budżet na rolnictwo Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w wysokości przeszło 371 miliardów euro w obecnych warunkach kryzysu jest optymalny i więcej pieniędzy po prostu nie uda się przeznaczyć dla tego sektora. Zapowiedziała dalsze prace nad powiązaniem dopłat bezpośrednich i PROW.

Oceniając systemy kontrolne obejmujące prawidłowość udzielenia unijnego wsparcia opowiedziała się za ograniczeniem liczby kontroli (jeśli wykrywanych błędów i nieprawidłowości będzie mniej), zmniejszeniem ich kosztów i przejęciem większej odpowiedzialności za jakość kontroli przez poszczególne państwa Unii. Większość przedstawicieli agencji poparła ten pomysł, a ponadto opowiedziała się za większą samodzielnością agencji płatniczych w rozdysponowywaniu pomocy dla rolników i innych beneficjentów.

Podobał się artykuł? Podziel się!