Dofinansowanie to będzie udzielane rolnikom w ramach działania PROW 2007-2013 „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Ponad 200 rolników w skali całego kraju może liczyć na zwrot kosztów realizowanych inwestycji w wysokości 75 proc. Jeśli Agencja zwlekałaby z podpisaniem umów z rolnikami to te wnioski byłyby nieważne, gdyż po 1 maja br. ARiMR nie może dofinansowywać inwestycji w aż tak dużej części. Chodzi konkretnie o inwestycje związane z przechowywaniem nawozów naturalnych lub kiszonek.

Agencja przyjmowała wnioski od rolników w listopadzie ub.r.Na rozpatrzenie czeka jeszcze ponad 16 tys. wniosków, choć ARiMR zastrzega, że właśnie kończy wstępny etap ich oceny – preselekcję. Odrzucane są te wnioski, które nie miały opracowanych biznesplanów oraz wyliczonej żywotności ekonomicznej gospodarstwa. Takie wnioski nie będą mogły być uzupełniane przez rolników. Na razie ARiMR nie zdradza ile wniosków na „modernizację gospodarstw" będzie odrzuconych.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja dostała 20 miesięcy na podpisanie umów z rolnikami. Ten czas jest liczony od złożenia wniosków przez rolników. Ci rolnicy, którzy złożyli wnioski i starają się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach mogą je realizować na własne ryzyko. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa została zwiększona pula środków finansowych na modernizację gospodarstw, z 360 mln euro do 624 mln euro. Te pieniądze mają pokryć zapotrzebowanie wynikające z wniosków złożonych w listopadzie ub.r.

Wcześniej Agencja Restrukturyzacji deklarowała, że pod koniec kwietnia będzie wydawała pierwsze decyzje o przyznaniu rolnikom pomocy w ramach tego działania, a już od 30 czerwca będzie rozpatrywała wnioski o płatność składane przez rolników. Natomiast rozpoczęcie wypłat ma nastąpić 21 lipca br.

Źródło: Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!