Na modernizację (w całym okresie programowanie PROW 2007-2013) przeznaczono w sumie kwotę 1,779 mld euro. Pomoc finansową mogą otrzymać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność rolniczą - posiadacze gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej (uprawa roślin w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawa grzybów i ich grzybni, uprawa roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla oraz chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek, chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym). Osoby fizyczne muszą mieć ukończonych 18 lat, jednak nie mogą być w wieku emerytalnym.
Modernizacja gospodarstw rolnych ma służyć przede wszystkim zwiększeniu efektywności poprzez lepsze wykorzystanie środków produkcji. Zalicza się do tego, wprowadzanie nowych technologii, poprawę jakości, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji rozumianej dosłownie, ale nie tylko. Może to też być rozwój produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Nie dotyczy to jedynie produkcji leśnej i rybnej. Jest i dobra informacja dla zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Inwestycje mogą dotyczyć także tego rodzaju działalności. O ile przyczynia się ona oczywiście do rozwoju produkcji rolnej.
Dotację otrzymuje gospodarstwo, które jest żywotne pod względem ekonomicznym. Oznacza to, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 4 ESU. Poza tym powinno być ono prowadzone przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.