W nowym projekcie PROW zawarto ograniczenia dostępności dla osób, które już skorzystały z dofinansowania.

I tak np. w „Modernizacji” przewidziano: „W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007-2013 zakupili: ciągniki, kombajny, kosiarki, siewniki, agregaty uprawowe, pługi, opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, rozrzutniki nawozów mineralnych, wozy asenizacyjne, ładowacze, przyczepy, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz inne maszyny, za niekwalifikowalną uznaje się operację, w przypadku której nastąpi zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika).”

Z kolei w działaniu „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” zastrzeżono: „W ramach działania premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020.”

W poddziałaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” zastrzeżono, że pomocy nie przyznaje się <osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020>.

To nowe podejście ministerstwa. Dotąd przekonywało, że tego rodzaju obostrzenia są niedopuszczalne

„Aktualny projekt nie zawiera proponowanego wcześniej przepisu, dotyczącego przyznawania dodatkowych punktów wnioskodawcom, którzy nie uzyskali jeszcze wsparcia w ramach działania, w tym wnioskodawcom, którym odmówiono pomocy w 2009 roku z powodu braku środków. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wycofał się z propozycji w związku z negatywnym stanowiskiem służb Komisji Europejskiej, które podkreślały, że tego typu preferencje nie stanowią efektywnego ukierunkowania pomocy opartego na stwierdzonych potrzebach strukturalnych” – tak informowało MRiRW rok temu podczas przygotowywania dodatkowego naboru na „Modernizację”.

Podobał się artykuł? Podziel się!